dilluns, 25 d’abril del 2011

Medvédev o Putin aquesta és la qüestió

Fins ara, tant Dimitri Medvédev com Vladimir Putin, mantenen oberta la possibilitat de presentar-se a les eleccions presidencials i han assegurat que es posaran d'acord sobre això. A mesura que s'acosten els comicis parlamentaris (decembre 2011) i presidencials (març 2012) el nom del candidat o candidats del Kremlin es converetix en la principal intriga del sistema centralitzat i burocràtic que Putin ha anat forjant des de 2000.
En els últims temps, les aparicions públiques dels dos membres del tàndem dirigent rus semblen respondre a signes d'una campanya electoral que es presenti més oberta, clara i lliure. Putin el candidat més conservador, i Medvédev el candidat més modern. Els comentaristes no es deixen de preguntar si les divergències són només una clara campanya orquestrada o si realment s'ha produït un desgast real i mutu entre els dos homes forts de la Federació. Les últimes entrevistes indiquen un cert cansament de l'actual president, just quan altres analistes afirmen que és al contrari, sembla que a Medvédev li ha agafat gust al poder i li agradaria seguir.
La popularitat dels dos grans ha disminuït en els últims mesos, Putin tenia una confiança del 69% i Medvédev del 62% . Segons el Fons d'Opinió Pública publicades el 17 d'abril han passat al 53% i el 46% respectivament. La corrupció fa estralls entre la opinió pública docns d'una forma clara els judicis de corrupció dels funcionaris del govern no arriban mai al tribunal fent que el Kremlin tingui cada cop menys credibilitat.

Aquí podem veure l'estructura present de la Duma russa o Parlament formada per 450 parlamentaris. De color blau el Partit Una Russia del President Vladimir Putin, de color vermell el Partit Comunista KPRF de Gennadi Zuigànov, de color groc el Partit Lliberal LDPR de Vladimir Zhirinovsky i finalment de color verd el Partit Russia Justa de Sergei Mironov.
Cal recordar que a les eleccions presidencials no s'escullen els parlamentaris. Els parlamentaris s'escullen per seperat a les eleccions a la Duma.

Coat of Arms of the Russian Federation.svg Duma de l 'Estat
2007
450 escaños
315 Russia Unida (315) 57 Partit Comunista (57) 40 Partit Lliberal (40) 38 Russia Justa (38)

dimecres, 13 d’abril del 2011

Марсианские вулканы... в Пиренеях


Группа исследователей во главе с преподавателем кафедры геологии Автономного университета Барселоны Рохелио Линаресом обнаружила на территории Пиренеев холмы так называемого известкового туфа. По мнению ученых, эти геологические образования помогут пролить свет на формирование гигантских вулканов на Марсе, имеющих сходное происхождение.

Обычно отложения известкового туфа образуются благодаря воде, насыщенной углекислой известью, нередко вблизи растений, произрастающих у водного источника. При выходе пресных подземных вод на поверхность почвы известковый туф откладывается неравномерно, в виде холмов и каскадов. На Земле такие геологические структуры возникли более 250 тысяч лет назад, благодаря карстовым источникам.

Ученые ранее уже обращали внимание на схожесть карстовых холмов с потухшими марсианскими вулканами. Так, Алексис Родригес из Института планетарных наук в Тусоне (штат Аризона) предполагает, что на Марсе некогда происходили аналогичные геологические процессы с участием воды, причем в куда более крупных масштабах, чем на Земле.

Главные марсианские вулканы расположены в районе экватора планеты, в области, называемой Фарсида. Размеры каждого из них составляют около 300 километров в диаметре и около 25 километров в высоту. Самый крупный из них — Олимп, который известен как самая высокая гора в Солнечной системе. Высота этого гиганта составляет 21,2 километра по отношению к его основанию (это вдвое больше высоты Эвереста). Гора простирается на 540 километров вширь и имеет крутые обрывы по краям высотой до 7 километров. Существует версия о том, что они образовались благодаря океану, подмывавшему когда-то более пологие в древности склоны Олимпа.

Длина вулканической кальдеры Олимпа составляет 85 километров, а ширина — 60 километров. Она достигает 3 километров в глубину благодаря шести вулканическим кратерам, перекрывающимся между собой. Соседние вулканические горы — Арсия, гора Павлин и Аскрийская гора — также имеют гигантские размеры, хоть и уступают Олимпу по всем параметрам.

Местность вокруг Олимпа покрыта сетью небольших горных хребтов, простирающейся на расстояние до 1000 километров от вершины. Издали этот ландшафт напоминает цветок с отходящими от центра огромными лепестками. Его называют Ореолом Олимпа. Ученые строят догадки по поводу его происхождения. Одни считают, что этому способствовало разрушение склонов Олимпа, другие связывают феномен с активностью ледников, третьи — с остатками древних потоков лавы, подвергшихся эрозии…