dijous, 27 de gener del 2011

En contra del terrorisme

Nosaltres com a persones d'aquest petit i blau món manifestem des d'aquesta modesta pàgina d'internet el nostre rebuig al terrorisme, doncs creiem que qualsevol manifestació violenta, per petita que sigui no ens porta enlloc i només genera més tencions, mal entessos i violència sense fi. No importa quina sigui la nostre religió, país o cultura. Fent la Pau i no la Guerra viurem molt millor tots plegats.
En record a totes les víctimes del terrorisme i l'opressió desmesurada.

Мы, как народ этой маленькой голубой мира и объявить, от этого скромного сайта нашей оппозиции к терроризму, то мы считаем, что любые насильственные демонстрации, однако мало получает нас нигде и только создает более намерения, плохие entessos и бесконечного насилия. Независимо от того, что наша религия, страны или культуры. Достижение мира и войны будут жить лучше вместе.
В память всех жертв терроризма и угнетения чрезмерным.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada